NB-IoTech AB är ett Svenskt företag som tillhandahåller trådlösa sensorenheter och tjänster för distribuerade, kostnadseffektiva övervakningslösningar.  Sensorenheterna kommunicerar trådlöst via NB-IoT eller CAT-M1 i Telias nät med 96% täckning i Sverige och är utformade för ultra låg energiförbrukning, som kan fungera på batterier under flera år. Enheterna är byggda för industriella applikationer och är redo att användas i alla hårda inomhus- och utomhusmiljöer. Vår IoT portalen ger bekväm åtkomst till mätdata och möjliggör sömlös integration i befintliga övervaknings- och kontrollsystem.  Tillämpningsområden är industri, process miljö- och luftkvalitetsövervakning, hydrologiska mätningar, smart jordbruk och smarta städer.

MÄT, -STYR, -LOGGA, -LARMA, -RÄKNA, -ANALYSERAUtan höga kostnader för installation, kablage, skicka sensordata trådlöst med NB-IOT

Vi har ett stort sortiment av I/O-moduler, sensorer och mjukvaror som gör att vi kan bygga hela system från inkoppling till visualisering, larmhantering och rapportgenerering. NB-IoTech AB är ett snabbväxande företag med fokus på ‘Internet of things’ teknik. Vi har 30 års erfarenhet från automationsbranschen när det gäller produktförsäljning, installation, programmering och support. Vi kan bistå med planering, konfiguration, montering, service, support och drift av olika typer av mobila och stationära mätenheter

NB-IOT,-BÄSTA TÄCKNINGEN!

Idag kopplas allt från soptunnor, kaffemaskiner, bilar, självkörande bussar och stora samhällskritiska företagslösningar upp via NB-IoT som har bättre täckning än dagens nät och strömförsörjningen ersätts av batterier med kapacitet i över tio år. Det gör att uppkopplade enheter nu kan monteras på platser som tidigare saknade täckning eller var svåra att underhålla regelbundet, till exempel långt under jord eller i fjällvärlden, vilket öppnar upp för helt nya lösningar och funktioner. Vi erbjuder 96% landstäckning via Telia och Telenors nät i Sverige, Norge och Danmark. NB-IOT är på alla sätt en överlägsen IoT teknologi över LoRaWAN och SigFox. NB-IoT har bättre täckning, upptid och lägre kommunikationskostnader, stoppa i simkortet och börja övervaka, logga och larma från 5kr i månaden

Vi är experter!

Vi är ledande IoT experter när det kommer till sensorteknologi, applikationskunskap, kommunikation och visualisering av sensorvärden. Vi har 30 år praktisk erfarenhet från automationsbranschen, vilket givit oss den kunskap som krävs, en trygghet för dig.

NB-IoT sensorer

NB-IOT I SJU PUNKTER:

 •  Sveriges bästa täckning 96%
 •  För små datamängder
 •  Lång batterilivslängd
 •  Bra täckning även vid svåra förhållanden
 •  Många anslutningar AI, DI, DU, RK, SDI12, Modbus, I2C m.fl.
 • Låg kommunikationskostnad
 • Överlägsen IoT kommunikation jmf. med LoRaWAN och SigFox

NB-IOT, ~100% TÄCKNING

Idag kopplas allt från soptunnor, kaffemaskiner, bilar, självkörande bussar och stora samhällskritiska företagslösningar upp via NB-IoT som har bättre täckning än dagens nät och strömförsörjningen ersätts av batterier med kapacitet i över tio år. Det gör att uppkopplade enheter nu kan monteras på platser som tidigare saknade täckning eller var svåra att underhålla regelbundet, till exempel långt under jord eller i fjällvärlden, vilket öppnar upp för helt nya lösningar och funktioner. Vi erbjuder 95% landstäckning via Telia och Telenors nät i Sverige, Norge och Danmark. NB-IOT är en överlägsen IoT teknologi över LoRaWAN och SigFox tack vare bättre rikstäckning, upptid och lägre kommunikationskostnad.

SENSOR ONLINE

IoT application and Hardware's  sensorplattform löser unika och komplexa övervakningsutmaningar genom att kombinera ett intelligent nätverk av sensorer och gateways med branschledande övervakningsprogram, realtidsrapportering och omedelbara SMS-meddelanden. Vi samlat och standardiserat alla de funktioner och verktyg som krävs för att snabbt och enkelt kunna koppla samman människor, sensorer, maskiner och idéer. I plattformen ingår ett stort antal sensor-moduler och tjänster som fungerar lika bra att använda lokalt såväl som i molnet. Vi hjälper dig i alla steg från planering, inkoppling av dina maskiner till att göra kundunika anpassningar och moduler. Läs mer på http://sensor-online.se

BridgeX™

BridgeX tar hand om sensordatan :

 •  Avkodar din sensordata
 •  Skickar vidare till PLC
 •  Skickar vidare till ditt API
 •  Sparar i databas.
 • Larmar dig via SMS/EMAIL
 • MQTT server
 • Modbus TCP / server
 • OPC UA
 • SQL connector

NB-IOT SENSORER

NB-IOT I FEM PUNKTER:

 1. För små datamängder
 2. Lång batterilivslängd
 3. Bra täckning även vid svåra förhållanden
 4. Många anslutningar AI, DI, DU, RK, SDI12, Modbus, I2C m.fl.
 5. Låg kommunikationskostnad